Poland         REGIONALNE ZAWODY SZYBOWCOWE W KLASIE KLUB A, KLUB B

  June 8, 2018 – June 17, 2018
  Leszno Strzyzewi (Poland)
  Total competition distance: 1563 km

Klub A Day10  No task
Klub B Day10  No task

Competition results on soaringspot.com

Klub A Day10  No task
Klub A Day9   Task5 - 161/332km AAT
Klub A Day8   Task4 - 117/372km AAT
Klub A Day7   Task3 - 127/291km AAT
Klub A Day6  No task
Klub A Day5   Task2 - 186km Race
Klub A Day4  No task
Klub A Day3  Task1 Cancelled
Klub A Day2  No task
Klub A Day1  No task

Klub B Day10  No task
Klub B Day9   Task5 - 104/215km AAT
Klub B Day8   Task4 - 118/294km AAT
Klub B Day7   Task3 - 113/269km AAT
Klub B Day6  No task
Klub B Day5   Task2 - 119km Race
Klub B Day4  No task
Klub B Day3  Task1 Cancelled
Klub B Day2  No task
Klub B Day1  No task

Competition results on soaringspot.com